Interview med Carl Frede Haugaard


Fodbolden bragte mig på førsteholdet

Denne uges podcast gæst på FCMR, er både inkarneret strandbynit og frederikshavner. Hen er tæt på 87 år, og hans navn er Carl Frede Haugaard, sikkert kendt af mange for sine velskrevne læserbreve i dagspressen. Studievært er Gitte Hansen.
Hvorfor er du både strandbynit og frederikshavner i en og samme person?
– Meget af mit arbejdsliv er foregået i Strandby, idet jeg i over 40 år var lærer på Strandby Skole, og kom der igennem til at kende byen, eleverne og forældrene. Frederikshavn, fordi der er jeg født, der har jeg min rod – der hører jeg hjemme, og derfra går min Verden.
Du er snart 87 år og ser godt ud, hvordan holder du dig fit for fight?
– Jeg er et nysgerrigt menneske med mange kontakter, både i mit barndomsliv, mit arbejdsliv, foreningsliv og politisk liv. Jeg har haft et meget rigt liv.
– Jeg er født i et bemærkelsesværdigt år 1935, det år hvor Fyn blev “landfast” med Jylland, idet vi fik Lillebæltsbroen, og de røde lyntog. Det gav betydelige besparelser i tid, når man kørte fra København til Frederikshavn og omvendt. Min fødselsdato, den 29. august, klinger sikkert hos ældre folk, idet Danmark på denne dato i 1943, stoppede samarbejdspolitiken med besættelsesmagten, og det udløste strejker og sabotager. Jeg har netop for nylig haft et læserbrev i Nordjyske, hvor jeg beskriver hvordan vi slap ud af tyskerne dominans, og hvor modstandsbevægelsen for alvor kom op at stå.
Du er født i Frederikshavn!
– Ja, min far var kommis i Hørby, og min mor fra Thorshøj. De flyttede til Frederikshavn og købte et mejeriudsalg i en kælder i Søndergade, men havde privatbolig på 3. sal hvor jeg blev født. Senere blev min far ansat som lagermand ved et jernstøberi i Havnegade. Og endnu senere blev han indkøbschef mens min mor var hjemmeløbende, hvilket ofte var normen dengang.
– Ud over mig kom der tre piger og endnu to sønner, så der skulle tjenes penge for at brødføde familien, så far havde ofte overarbejde for at klare dagen og vejen. Senere flyttede vi til Søndergade 60, hvor der tidligere lå en Matasbutik, og endnu tidligere en isenkræmmerforretning.
Havde du et godt barndomshjem?
– Det må jeg sige. Som førstefødte havde jeg visse privilegier, som min eneste nulevende søster vil sige. Der var ro og orden i sagerne, men tid til boldspil ville jeg meget gerne, og det bragte mig senere på Frederikshavns førstehold, hvor jeg var i 10 år.
Hvis du vil høre mere om hvordan Carl Frede Haugaards liv formede sig, må du bare høre denne podcast.

Afspil