Hvad er en “Servicemeddelelse”?

 

 

 Som “Ikke kommerciel radiostation” er vi underlagt en del restriktioner, der ved overtrædelse kan medføre inddragelse af programtilladelse midlertidigt eller endeligt, såfremt overtrædelsen af tilskudsvilkårene er grov eller ofte gentagen.

 

 

 

OBS:
Du skal skrive din servicemeddelelse som du plejer,  oplæseren af servicemeddelelser retter selv til og er ansvarlig!

 

4. Forbud mod reklamer

Der må ikke indgå reklamer, herunder skjult reklame, i programvirksomheden eller på tilladelseshavers hjemmeside.

Skjult reklame betyder, at der finder uberettiget fremhævelse af produkter, tjenesteydelser, virksomheder eller lignende sted i programvirksomheden, uden at annoncøren træder frem som sådan.

Radio- og tv-nævnet har tidligere i en række sager fundet, at der var tale om skjult reklame i en række indslag med følgende karaktertræk:

Opfordring til køb

 Anprisninger

 Oplysninger, f.eks. telefonnummer, adresser, hjemmesider, som ikke var redaktionelt berettiget

 Uberettiget fremhævelse, som går udover almindelig forbrugerinformation

 Ukritisk journalistisk linje

 Indtægt for indslag

 Konkurrencer med anprisninger og uberettigede fremhævelser

Nævnet foretager altid en konkret vurdering, som tager afsæt i, om der er tale om:

– Neutrale oplysninger, dvs. almindelige og relevante forbrugeroplysninger

– En fremhævelse, og i så fald, om den er uberettiget

Hvis en station i sine programmer omtaler kulturelle arrangementer og lignende begivenheder, er der videre rammer i fortolkningen af, om udtalelserne udgør skjult reklame. I sin praksis er nævnet således mere tilbøjelig til at acceptere omtale af kulturelle arrangementer, end hvis omtale handler om andre forhold. Omvendt vil der ikke være videre rammer, såfremt et indslag indeholder f.eks.:

– Opfordring til køb

– Anprisninger

Hvorvidt et indslag, som indeholder opfordring til køb eller anden uberettiget fremhævelse af et produkt m.v., vedrører en kommerciel eller en ikkekommerciel aktør, indgår ikke i nævnets vurdering af, om et program indeholder omtale i strid med reglerne om skjult reklame. Eksempelvis kan en opfordring til køb af en vare, som sælges af en privatperson, derfor udgøre skjult reklame. Om det er tilfældet forudsætter dog en konkret stillingtagen.

Radio- og tv-nævnets afgørelser baseres på en samlet vurdering af indholdet og konteksten. Omtale af eksempelvis en virksomhed eller en vare medfører således ikke i sig selv, at der er tale om en uberettiget fremhævelse af den pågældende vare eller virksomhed. Radio- og tv-nævnet træffer løbende afgørelser vedr. bl.a. skjult reklame. Det anbefales derfor, at man holder sig opdateret om nye afgørelser på lokalradioområdet.

Link til nævnets afgørelser:

Radio- og tv-nævnets afgørelser om ikkekommerciel lokalradio:

https://slks.dk/omraader/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/afsluttede-lokalradiosager

Radio- og tv-nævnet giver ikke forhåndsgodkendelser.

Her kan du læse hele: “Vejledning for tilladelseshavere til ikkekommerciel lokalradio“:

(ordforklaring):