Interview med Eivind Lassen


Ugens gæst er indfødt Københavner, men boet i Frederikshavn i over 50 år, men han taler stadig med Sjællandsk accent.
Eivind Lassen er uddannet lærer fra Hellerup seminarium, og træffer sin kommende kone på Bornholm. Hermed var hans skæbne pludselig tilknyttet Vendsyssel, for hans kone Gunhild var fra Frederikshavn.
De flytter i 1968 til Frederikshavn, og bliver begge ansat på Munkebakkeskolen.
Han tog aktivt del i det organisatoriske, og blev både lærerrådsformad, og fælleslærerrådsformand.
I perioden 79 til 83 var han tillige aftenskoleleder for AOF i Frederikshavn.
Han tog i 80’erne en tillægseksamen som tale-hørepædagog.
Eivind fortæller også om hvordan sygdom hos ægtefælle, fik dem til at lave nye prioriteringer, og hvordan det nu er at leve alene.
Han er i dag yderst aktiv og prøver at være social på flere fronter. Han er en del af Odd Fellow loge, Fodslaw, forskellige sangkor, aktiv i både kort og madklub, ja og så spiller han fodbold ”Young Boys” i FFI.
Hør en livshistorie om hvordan en Københavner bliver Frederikshavner, for i dag føler han sig som sådan.
For produktion Gitte Hansen

Afspil