Rådgivnings og Aktivitetscenter Vendsyssel

Mandagsmagasinet handler denne gang om satspuljeprojektet “RAV” i Frederikshavn, Hjørring og Læsø, som er for mennesker med let demens. Projektets formål er at etablere et åbent værested i alle tre kommuner for mennesker med let demens og deres pårørende, særligt med henblik på yngre og tidligt diagnosticerede.

Vi taler med repræsentant for projektet RAV Annika Bengtsson. Vært Gitte Hansen går bag om både Annika og RAV i denne uges lokale udsendelse.

Afspil