Danyard Frederikshavn


Vi skal til kursusforløb for ansatte på Danyard 1994.
I udsendelsen medvirker daværende uddannelsesleder ved Danyard Ole Skov og de kursisterne på 5. hold Andreas Knudsen, Kjeld Voreså, Mogens, Finn og de øvrige på holdet.

Lauritzen Fonden, som ejede Danyard, var fremsynet. Allerede 5 år før værftets lukning begyndte de at ruste medarbejderne til nye udfordringer.
I 1997 kom Kaj Christiansen til Frederikshavn for at besætte stillingen som økonomidirektør hos Danyard. Værftet lukkede i 1999 og Kaj Christiansen kom efterfølgende til at stå i spidsen for Frederikshavn Maritime Erhvervspark (FME), som overtog Danyards område på havnen. Sidste år overdrog Kaj Christiansen ledelsen til sin efterfølger efter en imponerende indsats for erhvervslivet i Frederikshavn.
For produktion Søren berg Olesen for FCMR

Afspil